r Stichting Codenz - De Raad van Toezicht
Stichting Codenz

De Raad van Toezicht

Stichting Codenz heeft een Raad van Toezicht (verder RvT). Dit orgaan heeft een controlerende en toezichthoudende functie en treedt daarom niet vaak op de voorgrond.

De plaats van de RvT in de organisatie
Het College van Bestuur (verder CvB), bestaande uit de Voorzitter College van Bestuur, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting. De RvT is ten opzichte van derden verantwoordelijk voor het optreden van de organisatie en het handelen van het bestuur (= Voorzitter College van Bestuur) in de uitoefening van haar functie. De RvT heeft geen bestuurlijke, maar toezichthoudende en controlerende taken.

Wie zijn de leden van de RvT

De leden van de RvT worden aangesteld door de RvT en 1 lid kan worden voorgedragen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (verder GMR). Voor de leden van de RvT is een profielschets opgesteld. Een lid van de RvT moet onder meer de grondslag en doelstelling van de stichting onderschrijven en de kandidaat mag geen dienstverband hebben bij de stichting.
 

De RvT heeft minimaal 5 en maximaal 7 leden en kiest zelf een voorzitter uit haar leden.

De huidige samenstelling van de RvT:

      Thecla van Dijk (voorzitter)

      Paul Nelissen (vice-voorzitter)

      Pieter Luijendijk

      Claudia Boelens (financiën)

      Gerrit Jan de Regt    

De leden van de RvT nemen minimaal 4 jaar zitting, met de mogelijkheid om herkozen te worden voor nog eens 4 jaar.

Taken van de RvT

De RvT houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting en op het functioneren van het CvB, de realisatie van het beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd. Dit is de letterlijke definitie vanuit de akte van de stichting.

Concrete taken:

De RvT vergadert minimaal 6 keer per jaar waarbij het CvB een deel van de vergadering ook aanwezig is. In het jaarverslag van de stichting legt de RvT verantwoording af over het eigen functioneren.

 

Via ons e-mailadres rvt@codenz.nl zijn wij bereikbaar.

 

 

 

 

Nieuwe bestuurder Rob Sakko. Lees meer


Toelichting op de cookies  Privacydocument

Stichting Codenz
× sluit

Scholen die uitgaan van de stichting Codenz

Binnen onze stichting zijn 9 scholen aangesloten. U kunt snel meer informatie over elke school vinden door een school te selecteren. Bezoek de schoolsites voor uitgebreide informatie.


DRONTEN
Aan Boord
Christiaan Huygens (Afdeling voor hoogbegaafden, onderdeel van Het Kompas)
Codenz
De Zevensprong
Het Kompas
Het Zuiderlicht

SWIFTERBANT

BIDDINGHUIZEN

ZEEWOLDE
Christiaan Huygens (loc. Zeewolde - afdeling voor hoogbegaafden)
De Regenboog
De Richtingwijzer
Het Mozaïek

Overzicht Codenz scholen