r Stichting Codenz - Beleid
Stichting Codenz

Beleid

Stichting Codenz wil kinderen op de scholen vanuit de christelijke inspiratie en met respect voor het unieke van ieder kind, uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Codenz wil dat de school daarbij een plaats van ontmoeting is, waarin kinderen hun eigen verantwoordelijkheid leren nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven.

 

Codenz heeft in 2013 een grote stap gemaakt in het formuleren van haar strategisch beleid. Er is op basis van de 5 kernwaarden een strategisch beleid geformuleerd met een looptijd van 4 jaar. Op alle Codenz scholen is een inspraakavond gehouden voor ouders en leerkrachten om mee te praten over de toekomst van Codenz. Tijdens dit ”Codenz Café “hebben ouders a.d.h.v. de 5 kernwaarden beelden gemaakt bij de toekomst van Codenz. Dit is vastgelegd in het strategisch beleid voor de komende 4 jaar.

 

De kernwaarden zijn:

 BezielingVanuit passie voor God, voor het kind, voor ons werk, voor de wereld om ons heen willen wij onze kinderen betekenisvol onderwijs bieden waarmee zij zichzelf en de wereld om hen heen ontdekken, leren kennen en waarderen.
 Verbondenheid Voorwaarde voor leren is een relatie. Wij staan in verbinding met elkaar, niet alleen met het kind, maar zeker ook met de ouders, de leerkrachten onderling en de wereld om heen. Alleen op deze manier kunnen wij het onderwijs afstemmen op het leer- en vormingsproces van het kind.
 BetrokkenheidIedereen doet mee en heeft invloed, daarom vragen wij betrokkenheid van iedereen (medewerkers, kinderen, ouders, gemeente, bedrijfsleven). Vanuit eigen kracht en expertise: de leerling heeft invloed op zijn eigen leerproces. De ouder wordt gezien als aandeelhouder van de school; zij scheppen samen met de school optimale omstandigheden waardoor het kind zich maximaal kan ontwikkelen en leren. De scholen en leerkrachten van Codenz hebben de ruimte en nemen de ruimte om vanuit zijn/haar talenten handen en voeten te geven aan de missie van Codenz en zo dagelijks betekenisvol onderwijs te geven aan ieder kind. Wij spreken elkaar aan op onze eigen verantwoordelijkheid en die van de ander.
 VertrouwenJe leert te vertrouwen in jezelf en op de ander. Wij bieden een veilige leeromgeving waar je leert om fouten te maken, te vallen en weer op te staan. Je leert hulp te vragen. Je mag op ons vertrouwen en zijn betrouwbaar. Wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen.
 UitdagingLeren is uitdagend. Wij scheppen een leeromgeving die de nieuwsgierigheid prikkelt, wij plaatsen leren in de context. Wij dagen elkaar uit. Wij durven het onderwijs anders in te richten als dit ten goede komt aan het leren, de ontwikkeling en de vorming van het kind.

Codenz legt onder andere middels een jaarverslag verantwoording af van de werkzaamheden.


Toelichting op de cookies  Privacydocument

Stichting Codenz
× sluit

Scholen die uitgaan van de stichting Codenz

Binnen onze stichting zijn 9 scholen aangesloten. U kunt snel meer informatie over elke school vinden door een school te selecteren. Bezoek de schoolsites voor uitgebreide informatie.


DRONTEN
Aan Boord
Christiaan Huygens (Afdeling voor hoogbegaafden, onderdeel van Het Kompas)
Codenz
De Zevensprong
Het Kompas
Het Zuiderlicht

SWIFTERBANT

BIDDINGHUIZEN

ZEEWOLDE
Christiaan Huygens (loc. Zeewolde - afdeling voor hoogbegaafden)
De Regenboog
De Richtingwijzer
Het Mozaïek

Overzicht Codenz scholen