r Stichting Codenz - Stichting Codenz
Stichting Codenz

Stichting Codenz

Stichting Codenz vormt het bestuur over negen protestants-christelijke basisscholen in Dronten en Zeewolde. Dit zijn scholen met een eigen visie en een eigen profiel. Onze uitgangspunt is onderwijs geven op basis van de Christelijke identiteit. De kernwaarden betrokkenheid, bezieling, uitdaging, verbondenheid en vertrouwen gebruiken wij om dit onderwijs vorm te geven.

 

Binnen Codenz valt er iets te kiezen. U kunt tijdens de zoektocht naar een basisschool voor uw kind verder kijken dan de eigen wijk. Binnen Codenz heeft u wat te kiezen, wij nodigen u uit een school te kiezen die bij uw kind past. Een school waar uw kind helemaal gezien wordt zoals het is, een uniek schepsel.

 

Een onderwijsorganisatie met ambitie, dat is Codenz. Wij willen maatwerk leveren en leerlingen op de basisschool leren nadenken over Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Codenz doet ouders/verzorgers de belofte dat hun kind na acht jaar op de goede plek komt.

 

Binnen Codenz wordt onderwijs gegeven in overeenstemming met Gods Woord. Ouders, die bewust vanuit hun identiteit voor de school gekozen hebben, moeten zich daarin herkennen en daardoor hun kinderen aan de scholen willen toevertrouwen. Juist ook die ouders die vanuit respect leven en werken zijn van harte welkom op onze scholen. 


Toelichting op de cookies  Privacydocument

Stichting Codenz
× sluit

Scholen die uitgaan van de stichting Codenz

Binnen onze stichting zijn 9 scholen aangesloten. U kunt snel meer informatie over elke school vinden door een school te selecteren. Bezoek de schoolsites voor uitgebreide informatie.


DRONTEN
Aan Boord
Christiaan Huygens (Afdeling voor hoogbegaafden, onderdeel van Het Kompas)
Codenz
De Zevensprong
Het Kompas
Het Zuiderlicht

SWIFTERBANT

BIDDINGHUIZEN

ZEEWOLDE
Christiaan Huygens (loc. Zeewolde - afdeling voor hoogbegaafden)
De Regenboog
De Richtingwijzer
Het Mozaïek

Overzicht Codenz scholen