r Stichting Codenz - Stichting Codenz
Stichting Codenz

De Richtingwijzer

De Richtingwijzer, staat in Zeewolde-Zuid, aan de Lisdodde 9. De school is in 1988 van start gegaan. In april 2014 vieren we ons 25 jarig bestaan!
De hal is de centrale plaats waar de lokalen van groep 3 t/m 8 omheen liggen. De gang van de kleutergroepen is doormiddel van een deur direct verbonden met de hal.  In de hal kunnen de kinderen individueel of in groepjes samen werken. Ook vinden er schoolactiviteiten plaats zoals sinterklaas, Richtingwijzer’s got talent, enz. 
De kleuters hebben een eigen speellokaal.

Waar staan we voor?

Onze slogan is: ”Met de Richtingwijzer een andere kant op”. Deze andere kant slaan wij dit schooljaar in! 
Op de ochtenden staan de basisvakken op het lesrooster. Rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen worden per leerjaar in 3 niveaus gegeven. Hiervoor hebben we moderne methodes die aansluiten bij het leerniveau van het kind. 
Dit schooljaar starten we met “Vierkeerwijzer®”. “Vierkeerwijzer®” is een model waarbij we als school zaakvakken een anderen invulling gaan geven. We gaan werken vanuit de Meervoudige Intelligentie (MI). De kinderen krijgen ruimte om kennis tot zich te nemen van de leerstof, die bij hun leerstijl (MI) past. 
Bij de kleuters is dit te zien in een uitbreiding van het werken in hoeken, groep 3 en 4 met wereld oriënterende thema’s en groep 5 t/m 8 met Geschiedenis Anders.
Zo zal er aandacht zijn voor het individuele leren, maar ook van samenwerkend leren.
Onze kernwaarden zijn: identiteit en kwaliteit.De groepen

In het schooljaar 2013-2014 draaien we met 7 groepen!
Er zijn 2 kleutergroepen 1/2, groep 3/4, groep 4/5, groep 5/6, groep7 en groep 8. De gemiddelde groepsgrootte is 26 kinderen. 
De kleutergroepen zijn relatief klein (17 kinderen), maar hier stromen vanaf oktober de kinderen die dan 4 jaar worden, in.Onderwijsaanbod

De hoofdvakken zijn rekenen, lezen en taal, maar ook de zaak- en creatieve vakken hebben volop aandacht. De Richtingwijzer werkt verder samen met De Regenboog en Het Mozaïek mee aan de "Plusklas" voor meer- en hoogbegaafden.Betrokkenheid ouders

  • Kijkje in de klas: ouder(s)/verzorger(s) zijn welkom om te komen kijken in de klas! 
  • Ouderavond: aan het begin van het schooljaar is er een ouderavond gekoppeld aan de informatieavond.
  • Medezeggenschapsraad (MR): De MR is een vertegenwoordiging van 3 ouder(s)/verzorger(s) en 3 leerkrachten die de directie en het schoolbestuur adviseren en controleren.
  • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): Een afvaardiging van de MR (1 ouder/verzorger en 1 leerkracht). In de GMR worden zaken behandeld die alle 9 scholen van de Stichting Codenz aangaan.
  • De Ouderraad (OR): meerdere ouder(s)/verzorger(s) en een leerkracht ondersteunen het team bij het organiseren van feesten en andere activiteiten
BEZOEK DE SITE

Contact

Meer informatie over De Richtingwijzer kunt u vinden op de website van de school:
www.derichtingwijzer.nl/

 

Ook kunt u telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken en voor een rondleiding.

 

De Richtingwijzer 

Lisdodde 9
3892 AL Zeewolde
T |  036-5222654
E | derichtingwijzer@codenz.nl
 
Directie: mw. Corien Donken 


Toelichting op de cookies  Privacydocument

Stichting Codenz
× sluit

Scholen die uitgaan van de stichting Codenz

Binnen onze stichting zijn 9 scholen aangesloten. U kunt snel meer informatie over elke school vinden door een school te selecteren. Bezoek de schoolsites voor uitgebreide informatie.


DRONTEN
Aan Boord
Christiaan Huygens (Afdeling voor hoogbegaafden, onderdeel van Het Kompas)
Codenz
De Zevensprong
Het Kompas
Het Zuiderlicht

SWIFTERBANT

BIDDINGHUIZEN

ZEEWOLDE
Christiaan Huygens (loc. Zeewolde - afdeling voor hoogbegaafden)
De Regenboog
De Richtingwijzer
Het Mozaïek

Overzicht Codenz scholen