r Stichting Codenz - Stichting Codenz
Stichting Codenz

De Branding

De Branding, de school waar je mag worden wie je bent! De Branding is een Protestants Christelijke basisschool in het centrum van Swifterbant. Kinderen, ouders en team zijn betrokken dus is samenwerken belangrijk. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt staat bij ons dan ook hoog in het vaandel! 

Waar staan we voor?

Op De Branding wordt lesgegeven met de nieuwste methoden voor kleuteronderwijs, leesonderwijs, taal- en rekenonderwijs. In de groepen wordt lesgegeven in drie niveaus. Op deze manier krijgen de kinderen die meer aan kunnen genoeg aangeboden en is er ook voor kinderen die meer aandacht nodig hebben, tijd om een verlengde instructie aan te bieden.

 

De Branding kent een plusgroep. Dit betekent dat er aandacht is voor de meer begaafde kinderen. Deze worden binnen en buiten de groep uitgedaagd. Ook hebben we een zorglokaal. Hier krijgen juist de kinderen die meer nodig hebben als het gaat om het krijgen van onderwijs extra aandacht. In iedere groep wordt er gewerkt met de kleurenzones die horen bij een positieve basis op school. Dit is een systeem dat gewenst gedrag bij kinderen aanleert. Dit is een school breed systeem dat uitgaat van positief gedrag. Door dit systeem is er rust en veiligheid in de school, wat uiteraard de ontwikkeling van de kinderen positief benvloedt.

 

Het team van "De Branding" gaat ervan uit dat de Bijbel het Woord van God is, waarin Hij zichzelf aan de mensheid openbaart en laat kennen. Daarbij neemt het team het kernbegrip "vertrouwen op God" als uitgangspunt voor het onderwijs. Het doorvertellen van de Bijbelse boodschap en de verhalen is n van de middelen daartoe. In ons samenwerken zijn wij begripvol, geven elkaar de ruimte en zijn wij duidelijk en doelgericht op basis van wederzijds respect.

 

Op De Branding geven wij kwalitatief goed onderwijs door structuur en duidelijkheid te bieden. Hierbij maken wij gebruik van moderne onderwijsleermiddelen. Wij analyseren resultaten om het onderwijs aan te passen aan de ontwikkeling van kinderen. Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door veiligheid, duidelijkheid en een positieve benadering, waardoor een ieder gezien en gewaardeerd wordt. Vanuit onze professionaliteit werken wij samen met ouders op basis van gelijkwaardigheid. Wij zijn een enthousiast en betrokken team met aandacht en waardering voor elkaar.De groepen

De school heeft 10 groepen. De grootte varieert van 24 tot 29 leerlingen.Onderwijsaanbod

Alle voorkomende basisschool vakken worden op De Branding gegeven. Techniek is een relatief nieuw vak wat bij ons geintegreerd binnen handvaardigheid en natuur wordt aangeboden. Daarnaast werken we met een techniekcoach die vanaf groep 4 de kinderen verschillende vaardigheden aanleert. 

 

Het vak studievaardigheden wordt nieuw aangeboden op school. Met dit vak leren de kinderen verschillende vaardigheden aan die nodig zijn om goed te kunnen leren.Betrokkenheid ouders

De Branding heeft een actieve oudercommissie. Zij zijn praktisch veel in school aanwezig, vooral als het gaat om activiteiten binnen school goed vorm te geven. Ook is er een Medezeggenschapsraad die de vorming van goed beleid nauwlettend volgt.

 

Binnen de school zijn in de groepen klassenouders actief. Ook is er een klussenclub en een raamschildergroep. Verkeers-, computer- en overblijfouders hebben ook een belangrijke plaats in de school. Zonder deze ouders, geen Branding!
BEZOEK DE SITE

Contact

Meer informatie over De Branding kunt u vinden op de website van de school:
www.pcbdebranding.nl

 

Ook kunt u telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken en voor een rondleiding.

 

De Branding 

Zuidsingel 32
8255 CH Swifterbant
T |  0321-321437
E | debranding@codenz.nl
 
Directie: mw. Geertje van Keulen 


Toelichting op de cookies  Privacydocument

Stichting Codenz
× sluit

Scholen die uitgaan van de stichting Codenz

Binnen onze stichting zijn 9 scholen aangesloten. U kunt snel meer informatie over elke school vinden door een school te selecteren. Bezoek de schoolsites voor uitgebreide informatie.


DRONTEN
Aan Boord
Christiaan Huygens (Afdeling voor hoogbegaafden, onderdeel van Het Kompas)
Codenz
De Zevensprong
Het Kompas
Het Zuiderlicht

SWIFTERBANT

BIDDINGHUIZEN

ZEEWOLDE
Christiaan Huygens (loc. Zeewolde - afdeling voor hoogbegaafden)
De Regenboog
De Richtingwijzer
Het Mozaïek

Overzicht Codenz scholen