Nieuws

IKC de Zevensprong opent de deuren

Opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak

Eén plek waar kinderen tussen de 0 en 13 jaar spelen, leren, ontdekken en groeien. Dat biedt het integraal kindcentrum De Zevensprong in Dronten vanaf 6 april. Een initiatief van basisschool de Zevensprong en kinderopvangorganisatie Prokino. ‘Dankzij onze samenwerking bieden we kinderen een veilig en vertrouwde leeromgeving.’

 

Dat zeggen directeur Adriëtta Bos van de Zevensprong en leidinggevende Sjura Ouwehand van Prokino. Beide organisaties werken al een paar jaar samen vanuit een gezamenlijke visie. Het begon met het aanbieden van voor- en naschoolse opvang, peutergroepen, buitenschoolse opvang en tot slot kinderopvang. ‘We bieden een ononderbroken leerlijn aan voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar en daarmee zijn we een integraal kindcentrum’, leggen ze uit.

Image
Directeur Adriëtta Bos van de Zevensprong (rechts) en leidinggevende Sjura Ouwehand van Prokino (links)

Vakdocenten

IKC de Zevensprong werkt met de thema’s theater en muziek, sport en bewegen en natuur en techniek. Deze thema’s worden voor alle kinderen aangeboden en op zo’n manier dat het voor iedere leeftijdsgroep uitdagend is. In het pand zijn ook twee leerpleinen: natuur en techniek en crea/theater/muziek. Adriëtta: ‘We willen ook met vakdocenten gaan werken, zodat kinderen bijvoorbeeld muziekles krijgen van een muziekdocent.’

 

Creatief aanbod

Spelenderwijs leren staat voorop. ‘We kijken altijd wat een kind nodig heeft. Wat weet je al? Dat is het uitgangspunt. `Van daaruit leer je verder. Zo doen we dat ook bij ons op school’, vertelt Adriëtta. ‘En dan zie ik dat kinderen zich prachtig kunnen ontwikkelen. Ons creatieve aanbod sloot al aan bij de naschoolse opvang en dat wordt alleen maar meer.’

 

De kinderen van IKC de Zevensprong hebben onderling veel contact omdat er groepsdoorbroken wordt gewerkt. Oudere kinderen helpen jongere kinderen. ‘Baby’s hebben natuurlijk hun eigen slaap- en voedingsritme en daar sluiten we op aan’, zegt Sjura. Voor de peuters wordt er gewerkt met de methode Onderbouwd, die ook op school wordt toegepast.

 

Soepele overgang

‘We nemen de peutergroepen ook mee naar schoolse activiteiten. Ze zijn dus al regelmatig in school te vinden’, legt Sjura uit. Ook handig: de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang werken tevens als onderwijsassistent op school. ‘Voor ons heeft dat als voordeel dat de lijnen kort zijn, je weet elkaar snel te vinden. Voor de peuters is de overgang naar school heel soepel. Het is al vertrouwd.’

 

Veilig en vertrouwd

Het IKC is voor kinderen een veilige en vertrouwde plek, waar ze zo naar toe lopen. ‘Het IKC is eigenlijk een mini-maatschappij, waar je met elkaar leert samenleven’, vertellen Sjura en Adriëtta. ‘Plezier staat voorop en ieder kind maakt zijn eigen persoonlijke groei door. De wereld is groter dan school alleen en bij ons kunnen ze die – op een veilige manier – ontdekken.’

Ieder kind is welkom op IKC de Zevensprong. ‘Wij vinden het heel belangrijk dat ieder kind zich hier prettig voelt’, zegt Adriëtta. ‘We vinden het ook heel erg belangrijk dat kinderen leren ontdekken wie ze zelf zijn en waar ze voor staan, en dat ze stevig in hun schoenen staan als ze uiteindelijk naar het voorgezet onderwijs gaan.’ Sjura: ‘Dat ze daarbij de waardering voor zichzelf en voor elkaar hebben.’

 

www.ikcdezevensprong.nl