Nieuws

Vacature Lid van de Raad van Toezicht

Per 1 september 2021 zijn wij op zoek naar een nieuw Lid van de Raad van Toezicht Stichting Codenz vormt het bestuur over tien protestants-christelijke basisscholen in Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen en Zeewolde. Dit zijn scholen met een eigen visie en profiel met als uitgangspunt onderwijs geven op basis van de christelijke identiteit. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 5 leden, waarvan één lid in de zomer van 2021 afscheid zal nemen. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe gedreven collega, bij voorkeur met een juridische achtergrond, die samen met de andere leden van de RvT intern toezicht wil houden op de gang van zaken binnen de Stichting Codenz. Dat doen we door: Te fungeren als werkgever van het College van Bestuur. Het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de scholen. Het goedkeuren van het strategische beleid van de stichting. Te toetsen of de organisatie haar maatschappelijke functie naar behoren vervult. Te functioneren als klankbord voor het College van Bestuur.

Daarvoor zijn de volgende competenties nodig: Strategisch inzicht, helikopterview, conceptueel denken. Kritisch-analytisch en onafhankelijk oordeelsvermogen. Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden. Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid en nastreven van transparantie. Proactieve opstelling (informatie zoeken en dóórvragen). Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Teamspirit. Aanspreken. Reflecterend vermogen op de eigen rol, positie, invloed en gedrag. Wij vragen van onze leden: De grondslag en de doelstelling van de stichting te onderschrijven. Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. Voldoende kennis en ervaring om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen. Beleidsdocumenten te kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de planning- en controlcyclus, organisatieprocessen en projectmatig werken. Beschikken over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal. Inzicht in het veld van stakeholders (maatschappij/ politiek). Tenslotte heeft de organisatie een sterke voorkeur voor een kandidaat: Met kind(eren) op één van de scholen van de stichting Codenz. Woonachtig in de omgeving Zeewolde. Met juridische kennis.

Praktische informatie: De Raad van Toezicht vergadert met een gemiddelde frequentie van 6 weken. Er is voor de Raad van Toezicht een onkostenvergoeding vastgesteld, die wij in lijn achten met de uitgangspunten van Stichting Codenz.

Vragen: Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT, de heer Gerrit de Regt, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Solliciteren: Wanneer we uw interesse hebben gewekt en u zich herkent in bovenstaand profiel, nodigen we u van harte uit te solliciteren. U kunt uw sollicitatie kenbaar maken door een korte motivatie + actueel CV te sturen naar Gerrit de Regt, voorzitter van de Raad van Toezicht, per adres secretariaat Stichting Codenz, Postbus 31, 8250 AA Dronten of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 31 juli 2021.